Од рудници „Бањани“ известуваат дека до крајот на месец Јули, во периодите помеѓу 09:00 и 10:00 часот и 12:00 и 14:00 часот, ќе извршат по 2 минирања.
Од Мактек известуваат дека во периодот од 12:00 до 16:00 часот ќе се изврши минирање за потребите на фирмата ГД Гранит на делница Кичево-Пресека од А2 магистралниот пат Кичево-Охрид на стационажа км 6+380 до 6+440.