Каменоломот Бањани  до крајот на месец Јули во работните денови во периодот од 09.00 до 10.00  и од 12.00 до 13.00 часот ќе има по две минирања.

                Поради изведување градежни работи, пробивање на автопатот Кичево – Охрид, делницата  Пресека – Песочан, на еден дел од делницата работите ќе се изведуваат со минирање. Минирањето ќе се изведе на ден 13.07.2020 год. (понеделник) од 12:00 до 15:00 часот. Во наведениот период ќе има забрана за сообраќај за сите видови возила од двата правца.