Денес во просториите на Германското здружение за меѓународна соработка (ГИЗ) во Скопје, за вработените во Центарот за управување со кризи се одржа обука за имплементација на ЕУ проекти.

За реализација на обуката беше ангажирана Биргит Мелер - Интегриран експерт од областа на имплементација на ЕУ проекти.