Битолски регион

Пожарот кој започна кај с.Брник сеуште е активен, а приоритет е да се заштитат населените места Брник, Рапеш, Маково, Долно Орехово, Гдрумази и Паралово. Во текот на денот во атарот над с.Рапеш забележани се и експлозии на НУС од Iва Светска војна.

 Денес во гасењето на пожарот интервенираат 15 вработени од ШС Кајмакчалан – Битола и 8 пожарникари од ТППЕ  Битола кои истите ќе бидат распоредени околу селата Маково, Рапеш и Брник, а побарана е и помош од ДЗС за ангажирање на авионите.

               

Струмички регион

Во општина Радовиш, пожарот на планината Готен, кај селата Покрајчево и Злеово е ставен под контрола. Утрово упатени се 3 екипи за контрола на теренот на потегот Чаталска река – Исинче – Амзе Маале.

Делот од пожарот на потегот с.Јаргулица – с.Покрајчево, кај м.в.Каменица е активен и во текот на денешниот ден планирано е да се упатат екипа од ТППЕ Радовиш со 7 пожарникари и 1 ППвозило (цистерна за дотур на вода).

Од ШС Беласица известуваат дека на истиот пожар, потегот над с.Кушкулија (опш.Василево) е локализиран и не се шири. На терен се вработени од ШС Беласица. Исто така ќе бидат испратени и екипи на ДЗС Струмица, ТППЕ Струмица и ЕЛС Василево.

 

Велешки регион

Пожарот во атарот помеѓу селата Ораовец и Војница е сеуште активен, а спречено е неговото ширење кон планината Клепа. Опожарени се над 200 хектари сува трева, трња, нискостеблеста дабова шума и смрека.

 Од утринските часови интервенираат ТППЕ Велес, ДЗС и месно население, а од страна на ЕЛС Велес побарано е  ангажирање на хеликоптери.

 

Штипски регион

Пожарот во атарите на селата Горно Трогерци, Горни Балван и Пишица е активен, на терен се пожарникари од ТППЕ Штип.