Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 18.09.2020 година (петок), планирани се следните крводарителни акции: со жителите на Скопје по повод традиционалната акција организирана од Американската Амбасада во просториите на домот Даре Џамбаз, со жителите на Демир Хисар во просториите на Домот на Културата, со жителите на Могила – Битола во просториите на општина Могила и со жителите на Желино – Тетово во просториите на централната џамија Желино.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 17.09.2020 година, планирани се следните крводарителни акции:традиционалната акција организирана од Американската Амбасада во просториите на домот Даре Џамбаз и со граѓаните на Неготино

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 16.09.2020 година, планирани се три крводарителни акции: со граѓаните по повод традиционалната акција организирана од Американската Амбасада во просториите на Даре Џамбаз, со граѓаните на Битола, село Кравари во просториите на Месна Заедница Кравари и во ДППД Бајрам Мифтари, Скопје во просториите на ЦК Чаир.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 15.09.2020 година, планирани се крводарителни акции со граѓаните по повод традиционалната акција организирана од Американската Амбасада во просториите на Даре Џамбаз и со граѓаните на Радовиш во просториите на Црвениот Крст Радовиш.