Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 25.01.2020 година планирани се следните крводарителни акциии:

  • Традиционална Акција Тоше Фан Клуб Форум - Скопје
  • Традиционална Акција Тоше Проески - Крушево.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 24.01.2020 година планирани се следните крводарителни акции со вработените во ЈСП Автокоманда – Скопје, АД Факом – Скопје и со жителите на с.Чашка.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Р.С. Македонија известуваат дека на ден 23.01.2020 година планирани се крводарителни акции и тоа: со вработените во ПИОМ Скопје и ЈСП „Ѓорче Петров“ Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 22.01.2020 година планирани се крводарителни акции со вработените во oпшта Болница во Струмица и со граѓанството на Пробиштип во просториите на Црвен Крст Пробиштип.