Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 31.07.2019 година планирани се крводарителни акции со Здруженијата на граѓани во Штип и Куманово и со жителите на Виница и Струмица.  

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 30.07.2019 година планирани се крводарителни акции со жителите на општина Конче – Радовиш и на Охрид во просториите на СОУ „Св.Климент Охридски“.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 29.07.2019 година планирана е крводарителна акција во ТЦ Капитол Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 26.07.2019 година планирани се крводарителни акции со вработените во ЈСП Автокоманда и Традиционална акција 26 Јули – Скопје и во Здружение на граѓани Хепар – Битола.