Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија на ден 15.10.2019 год. се планирани  крводарителна акции: со учениците во СОУ Јосиф Јосифовски – Свештарот во Гевгелија; со учениците во СУГС Ѓорѓи Димитров во Скопје и со учениците во СОУ Ѓорѓи Наумов во Битола.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 14.10.2019 година планирани се крводарителни акции со Студентите на ЕМСА Скопје во ИТМ и во СУГС „Владо Тасевски“ – Скопје и со жителите на Крива Паланка.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 10.10.2019 год. се планирани  крводарителни акции: со припадниците на АРМ – Куманово; Традиционална крводарителна акција „11ти Октомври“ – Прилеп; со граѓаните и вработените во ПС Берово; со вработените во ЈП Комунална хигиена – Скопје и Здружение на граѓани „Коледари“ – Куманово.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 08.10.2019 година планирани се крводарителни акции со вработените во Стоматолошки клинички центар – Скопје, во СОУ „Јосип Броз Тито“ – Битола, СОУ „Коста Сусунов“ – Радовиш и СОУ „Коле Неделковски“ – Велес.