Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 26.02.2020 година планирани се крводарителни акции со членовите на Ротари и Лајнес Клуб во Прилеп, со вработените ви Музеј на Кале во Скопје, со вработените во печатница Киро Дандаро во Битола, со граѓаните на Виница, со вработените во ПС Дебар и АД Кнауф во дебар и со граѓаните на Струмица.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 25.02.2020 година планирани се крводарителни акции со учениците од СУГС „Зефљуш Марку“ Скопје, извидниците и граѓаните на Крива Паланка, со учениците од СОУ „Свети Климент Охридски“ Охрид, со учениците од СОУ „Јане Сандански“ Битола и со жителите на опш.Карбинци.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 21.02.2020 година (петок) планирани се неколку крводарителни акции и тоа со членовите на Сојуз на извидници, Скопје во Даре Џамбаз, со граѓаните и извидниците во Кичево во ЦК, со вработените во РЕК Битола и со граѓаните на Демир Хисар.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 20.02.2020 година (четврток) се планирани следните крводарителни акции: со вработените во ПС Куманово, со вработените и припадниците на АРМ – Тетово, со членовите од КУД Таше Милошевски – Ресен и со учениците во СУГС Илија Николовски Луј – Скопје