Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 07.10.2019 год. (понеделник) се планирани  крводарителна акции во ПС Алфи, Скопје; Струга, СОУ Нико Нестор/ Ибраим Темо; СУГС Лазар Танев, Скопје и Охрид специјална Болница Св.Еразмо (со вработените).

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 05.09.2019 год. (сабота) е планирана  крводариелна акција со граѓаните во „Аустриан Палас“ во старата скопска чаршија.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 03.10.2019 година планирани се крводарителни акции со вработените во ПС Делчево, со вработените во АД Кнауф Радика – Дебар, со жителите на Делчево и учениците од СУГС „Боро Петрушевски“ – Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 02.10.2019 година планирани се крводарителни акции со вработените во СОУ „Кочо Рацин“ – Свети Николе, СОУ „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово, СОУ „Орде Чопела“ – Прилеп, со вработените во ЦУК Кичево и со жителите на с.Ново Село – Струмица.