Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 01.10.2019 година планирани се крводарителни акции со вработените во МЗ Усје-Скопје, со граѓаните, мото клуб и вработените во СОУ Кочо Раин во Свети Николе и со учениците на СУГС Панче Караѓозов – Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека Република Македонија известуваат дека на ден 30.09.2019 година планирани се крводарителни акции со вработените во собрание на град Скопје, во СУГС „Кочо Рацин“ и „Панче Караѓозов“ Скопје и граѓаните на Гостивар.

 

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 27.09.2019 година планирани се крводарителни акции со вработените во АД Цементарница Усје – Скопје, рудникот Бучим – Радовиш и ЈКП Дервен – Велес, како и традиционална акција „Јаболкобер“ – Ресен.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 26.09.2019 година планирани се крводарителни акции со вработените во АД Стопанска Банка – Скопје, ЕЛС Тетово и со жителите на Кочани и Свети Николе.