Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 02.08.2020 год. (недела)  е планирана  крводарителна акција во Крушево - Традиционална акција по повод пазникот Илинден (со граѓанството)

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 01.08.2020 година планирана е крводарителна акција со жителите на Крушево во Пензионерскиот Дом.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 31.07.2020 година планирани се крводарителни акции со жителите на Штип во просториите на Црвен Крст и вработените во ИУТЕ-банка-Скопје

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 30.07.2020 година (четврток) планирани се крводарителни акции со жителите на Куманово и Кочани.