Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 23.11.2020 година планирана  е крводарителна  акција со граѓаните на Кратово.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 21.11.2020 година планирани  е  една крводарителна  акција и тоа со Зружение на граѓани Велес Бајкинг, Велес.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 20.11.2020 година планирани  се  следните крводарителни  акции:

  • со вработените во АРМ Велес во просториите на касарната
  • со припадниците на Воената Академија – Скопје
  • со вработените во ПС Гевгелија
  • со граѓаните на Демир Хисар во просториите на клубот на пензионерите
  • со жителите на село Теарце – тетово во просториите на старата џамија во селото

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 19.11.2020 година планирани  се  следните крводарителни  акции:

  • АРСМ, Касарна Илинден, Скопје, припадници на армијата;
  • Дебар, граѓанство и СОУ „28-ми Ноември“ во општа болница и
  • во Куманово, ЈП Водовод.