Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со жителите на Берово, Неготино и Куманово.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во ПС Струмица, Влеча на возови – Скопје, ЈКП „Дервен“ – Велес и фабриката „Ки Сефти систем“ – Кичево.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во ХЕЦ Маврово – Гостивар и во Полициска станица Кочани.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планиранa е крводарителна акција во Конфекција Бреботекс - Богданци.