Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планиранa е крводарителна акција во Конфекција Бреботекс - Богданци.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 14.06.2018 год. (четврток) се планирани крводарителни акции во ЈП Комунална хигиена – Скопје; Здружение на граѓани „Луѓе по патот“ - во Институтот за трансфузиона медицина и Здружение на граѓани „Сирма“ –Битола.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани  се крводарителни акции со граѓаните на Радовиш, Пробиштип, Струмица и с.Пирава и со Здружението на граѓани Тетово.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во дирекцијата на Македонска Пошта – Скопје, АД Баргала и фирмата Мартина – Штип и со жителите на Крива Паланка.