Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирана е крводарителна акција во СОУ „Кирил и Методиј“ со жителите на Македонски Брод.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија во се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции во средните училишта „Кирил и Методиј“ во Неготино, „Јосиф Јосифовски Свештарот “ во Гевгелија и „Љупчо Сентов“ во Кочани и во Здравствениот дом во општина Маврово и Ростуше.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции во средните учлишта „Дрита“ во Кичево, „Јосип Броз Тито“ во Скопје, „Таки Даскало“ во Битола, „Нико Нестор/Ибраим Темо“ во Струга и „Никола Карев“ во Струмица.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции во СУГС „Браќа Миладиновци“ - Скопје, СУГС „Ѓорги Димитров“ – Скопје и во студенски Дом „Кочо Рацин“ – Битола.