Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 04.10.2018 год. се планирани крводарителни акции во ПС Делчево, во СУГС Боро Петрушевски Скопје, во МЗ Драчево во ОУ Климент Охридски, во Прилеп во СОУ Орде Чопела, во Битола во СОУ Јосип Броз Тито во Охрид во СОУ Св. Кирил и Методиј.

 

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 03.10.2018 год. (среда) се планирани крводарителни акции со месното население во Свети Николе и со припадниците на АРМ – Прилеп.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 02.10.2018 год. (вторник) се планирани крводарителни акции во учениците од СОУ Кирил Пејчиновиќ  - Тетово и со учениците од  СОУ Ѓорѓи Наумов – Битола.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 01.10.2018 година планирана е крводарителна акција со вработените во ФЗЦ во Куманово.