Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 28.09.2018 г. (петок) планирани се крводарителни акции со вработените во рудникот Бучим – Радовиш и со вработените во ПС Гостивар.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 27.09.2018 година планирани се крводарителни акции: со граѓаните од Кочани, со вработените во АД Стопанска Банка – Скопје, со граѓаните во МЗ Усје – Скопје; со граѓаните на Ресен по повод Традиционален јаболкобер и со учениците од СОУ Св. Климент Охридски – Охрид.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 26.09.2018 година планирани се крводарителни акции со вработените во ПСК Д.Илиевски – Мурато – Битола и во АД Кнауф- Радика – Дебар и со жителите на Виница.

Од Инстутот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 25.09.2018 година планирани се крводарителни акции со вработените на Полициските станици во Кичево и Берово.