Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во Полициската станица Гостивар, со вработените во општина Струмица и со жителите на Виница.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции во Фондацијата Казино Аполонија во Гевгелија, АД Макпетрол во Куманово, Славјанскиот универзитет во Битола и Здружението на граѓани во Штип.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во касарната во Петровец и со вработените во Агенцијата за електронски комуникации во Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во ФЕНИ Индустри – Кавадарци, АД Ла Фома – Скопје и во Ректоратот на Факултетите на УЈИЕ – Тетово.