Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во ПС Ресен, со вработените во АД Европа – Скопје и со граѓаните на Струга.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции во средните училишта Димитрија Чуповски во Велес, Владо Тасевски во Скопје и Св.Наум Охридски во Охрид, во ПС Прилеп, со жителите на Кочани и во Сава Осигурување - Скопје во просториите на Даре Џамбаз.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со жителите на Виница и во средните училишта „Михајло Пупин“ во Скопје, „Јане Сандански“ во Струмица и „7ми Март“ во Тетово.

Oд Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес, планирани се крводарителни акции во СОУ „Гоце Делчев“ – Куманово и ГУЦ „Здравко Цветковски“ – Скопје.