Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во ПС Велес и Традиционална акција Св.Климент Охрдиски во Охрид.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со жителите на Струмица, Охрид, с.Каврак – Кратово и с.Радибуш – Крива Паланка.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во ПС Петровец и ГК Аеродром во Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во ПС Гази Баба, во ПС службени кучиња и во катастар Гази Баба, Скопје.