Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се крводарителни акции во Свети Николе во Домот на Културата, во СОУ Кирил Пејчиновиќ – Тетово, во СОУ Наум Наумовски Борче – Пробиштип, во СОУ Јосип Броз Тито – Битола и во ПСУ Јахја Кемал – Струмица.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 3.10.2017 година планирани се крводарителни акции со граѓаните на Свети Николе, со студентите на факултетот за бизнис, туризам и логистика – Скопје и со членовите на здружението на граѓани – Охрид.

Oд Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека за денес планирана е крводарителна акција во СУГС „Јосип Броз Тито“ Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат за денес планирани се крводарителни акции во Рудникот Бучим во Радовиш, Полициската Станица во Гостивар и во просториите на Трговскиот Центар во градскиот пазар во Прилеп.