Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции на Шумаркиот и Хемискиот факултет и Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, со жителите на Валандово во Домот на културата, во средните училишта „Јосип Броз Тито“ во Битола и „Јахја Кемал“ во Струмица и во основното училиште „Св. Кирил и Методиј“ во Велес.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции на Шумарскиот и Хемискиот Факултет и Факултетот за земјодески науки и храна во Скопје и во Полициската станица и Граничната полиција во Кавадарци.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува  дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во Единицата за специјални задачи  - Скопје во касарната Илинден и со учениците од средните училишта  „Јане Сандански“ во Битола и „Моша Пијаде“ во Тетово.

Oд Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирана е крводарителна акција во ДППД Бајрам Мифтари во Црвен Крст - Чаир - Скопје.