Oд Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека за денес планирани се крводарителни акции со жителите на нас.Радишани и вработените во МВР – Скопје и со студентите на Биохемиски Факултет и Факултет за информатичко-комуникациска технологија во Битола.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 08.05.2018 година планирани се крводарителни акции со учениците во СУГС „Панче Караѓозов“ – Скопје, со граѓаните во ОУ „Рилиндија“ во с.Лијане - Куманово, со студентите на Факултет за туризам и угостителство – Охрид и со учениците во СОУ „Коле Нехтенин“ – Штип.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека за денес планирани се крводарителни акции во ПС НФОО и СОГС д-р Панче Караѓозов – во просториите на ИТМ – Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија информираат дека за денес се планирани крводарителни акции во АРМ – Куманово, со граѓаните на Делчево и во Технички Факултет - Битола.