Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции во СУГС „Никола Карев“ – Скопје, во СОУ „Димитар Влахов“ – Струмица, во Високата Медицинска Школа – Битола и со граѓаните на Виница и Пробиштип.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во ПС Валандово, на Филозофскиот и Филолошкиот Факултет во Скопје и во средните училишта „Коста Сусунов“ во Радовиш, „Наум Наумовски Борче“ во Крушево и „Мирко Милевски“ во Кичево.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции во СОУ „Киро Бурназ“ – Куманово и СУГС „Лазар Танев“ – Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирана е крводарителна акција во СОУ „Кирил и Методиј“ со жителите на Македонски Брод.