Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека планирани се неколку крводарителни акции и тоа:

- со вработените во Заводот „Кочо Рацин“ -  Битола;

- со вработените во „Влеча на возови“ – Скопје;

- со вработените и ученизите во СУГС „Панче Караѓозов“ – Скопје;

- со вработените и ученизите во СУГС „Здравко Цветковски“ – Скопје;

- со вработените и ученизите во СОУ „Димитар Чуповски“ – Велес;

- со граѓанството во Валандово;

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија наведуваат дека за денес  планирани се крводарителни акции  со вработените во ЈП Стрежево – Битола и во Макстил – Скопје, со учениците во Средните училишта Панче Караѓозов во Скопје и Перо Наков во Куманово и со граѓаните на Тетово.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република македонија известуваат дека за ден 16.10.2017 година планирана е крводарителна акција во СУГС „Раде Ј. Корчагин“ – Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за ден 13.10.2017 година планирани се крводарителни акции со вработените во АД Пивара -  Скопје, АД Раде Кончар – Скопје, ФЗОМ – Скопје и Аџибадем Систина – Скопје.