Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во Ремедика Скопје, со граѓаните на Св.Николе во Домот на културата, со учениците во СОУ Гостивар и со вработените во Катастар Центар - Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во АРМ – Прилеп, во СОУ „Перо Наков“ – Куманово, СУГС „Кочо Рацин“ – Скопје и СОМУ – Гостивар.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за ден 02.04.2018 година планирани се крводарителни акции во ЈКП Тетово, со граѓаните на Пехчево во Здравствениот Дом и во СУГС „Панче Арсовски“ во Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во ПС Ресен, со вработените во АД Европа – Скопје и со граѓаните на Струга.