Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции во средните училишта Димитрија Чуповски во Велес, Владо Тасевски во Скопје и Св.Наум Охридски во Охрид, во ПС Прилеп, со жителите на Кочани и во Сава Осигурување - Скопје во просториите на Даре Џамбаз.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со жителите на Виница и во средните училишта „Михајло Пупин“ во Скопје, „Јане Сандански“ во Струмица и „7ми Март“ во Тетово.

Oд Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес, планирани се крводарителни акции во СОУ „Гоце Делчев“ – Куманово и ГУЦ „Здравко Цветковски“ – Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес, планирани се крводарителни акции во АРМ Петровец - Скопје и Бизнис Академија Смилевски – Битола.