Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со членовите на КУД „Таше Милошевски“ – Ресен, во СОУ „Гоце Делчев“ – Куманово, СУГС „Боро Петерушевски“ – Скопје, СОУ „Кузман Јосифовски Питу“ – Прилеп и со жителите на Неготино.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции во СОУ „Кирил Пејчиновиќ“ во Тетово и СОУ „Јовче Тесличнов“ во Велес и Факултетот за туризам, бизнис и логистика – Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за ден 20.03.2018 година планирани се крводарителни акции во Уника Осигурување Скопје и со учениците од СОУ Кирил Пејчиновиќ - Тетово.

Oд Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека за денес се планирани мобилни крводарителни акции во:
ПС Гевгелија, во служба, од 10:00 до 13:00 часот
Ветеринарен Факултет Скопје, од 10:00 до 14:00 часот
Струмица во ПСУ„Јахја Кемал“, од 09:00 до 14:00 часот
Куманово, Охридска Банка, во Центар за култура, од 10:00 до 15:00 часот
Гостивар, „Традиционална акција 17 Март“, од 10:00 до 14:00 часот.