Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се следните крводарителни акции: Традиционална акција 17-ти Март во Карпош – Скопје,  Традиционална акција 17-ти Март во Тетово и крводарителна акција во основното училиште Кирил и Методиј во Злетово.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во Собранието на Град Скопје, со учениците во СОУ „Перо Наков“ и СОУ „Сами Фрешери“ во Куманово и со студентите на Факултет ФИНКИ - Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции на Шумаркиот и Хемискиот факултет и Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, со жителите на Валандово во Домот на културата, во средните училишта „Јосип Броз Тито“ во Битола и „Јахја Кемал“ во Струмица и во основното училиште „Св. Кирил и Методиј“ во Велес.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции на Шумарскиот и Хемискиот Факултет и Факултетот за земјодески науки и храна во Скопје и во Полициската станица и Граничната полиција во Кавадарци.