Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 08.08.2017 година планирани се крводарителни акции со жителите на Охрид, Крива Паланка и Кратово.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека за ден за ден 07.08.2017 год. (понеделник) планирани се крводарителни акции со граѓаните на Берово и со вработените во ПС Берово.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека за ден 04.08.2017 година планирани се крводарителни акции со граѓаните на Гостивар и Македонска Каменица.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека за ден 03.08.2017 година планирани се крводарителни акции со жителите на Делчево и со вработените во ПС Битола и во ЈСП Ѓорче Петров - Скопје.