Ос Институтот за трансфузиона медицина на Р.Македонија известуваат дека за ден 22.8.2017 год. планирана е крводарителна акција во Куманово.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Р. Македонија известува дека на ден 21.08.2017 година, планирана е крводарителна акција со жителите на Кратово.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Р. Македонија известуваат дека на ден 18.08.2017 година планирани се крводарителни акции со жителите на Вевчани и со вработените во РЕК – Битола и ПС Тетово.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 17.08.2017 година планирана е крводарителна акција со граѓаните на Неготино.