Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека на ден 25.09.2017 година планирани се крводарителни акции со вработените во МНР во Скопје и граѓаните на Кратово.