Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат за денес планирани се крводарителни акции во Рудникот Бучим во Радовиш, Полициската Станица во Гостивар и во просториите на Трговскиот Центар во градскиот пазар во Прилеп.