Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за ден 12.10.2017 година планирани се крводарителни акции со вработените во ЦК Делчево, вработените во „Аполонија Казино“ - Гевгелија, во СОУ „Јане Сандански“ Битола и со припадниците на АРМ Куманово.