Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за ден 13.10.2017 година планирани се крводарителни акции со вработените во АД Пивара -  Скопје, АД Раде Кончар – Скопје, ФЗОМ – Скопје и Аџибадем Систина – Скопје.