Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека планирани се неколку крводарителни акции и тоа:

- со вработените во Заводот „Кочо Рацин“ -  Битола;

- со вработените во „Влеча на возови“ – Скопје;

- со вработените и ученизите во СУГС „Панче Караѓозов“ – Скопје;

- со вработените и ученизите во СУГС „Здравко Цветковски“ – Скопје;

- со вработените и ученизите во СОУ „Димитар Чуповски“ – Велес;

- со граѓанството во Валандово;