Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за ден 06.03.2018 година планирани се крводарителни акции во ДУТ Дисперзирани студии – Куманово, со жителите на Радовиш и со вработените во Т-Мобиле – Скопје и Кнауф АД Радика – Дебар.