Од Институтот за трансфузиона медицина на Република македонија се наведува дека за ден 07.03.2018 година планирани се крводарителни акции со вработените во Т-Мобиле и АД УСЈЕ Цементара во Скопје, СОУ „д-р. Јован Калаузи“ и Здружението на жени во Битола и со жителите на с.Босилово – Струмица.