Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции на Шумаркиот и Хемискиот факултет и Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, со жителите на Валандово во Домот на културата, во средните училишта „Јосип Броз Тито“ во Битола и „Јахја Кемал“ во Струмица и во основното училиште „Св. Кирил и Методиј“ во Велес.