Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции во СОУ „Кирил Пејчиновиќ“ во Тетово и СОУ „Јовче Тесличнов“ во Велес и Факултетот за туризам, бизнис и логистика – Скопје.