Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со членовите на КУД „Таше Милошевски“ – Ресен, во СОУ „Гоце Делчев“ – Куманово, СУГС „Боро Петерушевски“ – Скопје, СОУ „Кузман Јосифовски Питу“ – Прилеп и со жителите на Неготино.