Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес, планирани се крводарителни акции во АРМ Петровец - Скопје и Бизнис Академија Смилевски – Битола.