Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со жителите на Виница и во средните училишта „Михајло Пупин“ во Скопје, „Јане Сандански“ во Струмица и „7ми Март“ во Тетово.