Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за ден 02.04.2018 година планирани се крводарителни акции во ЈКП Тетово, со граѓаните на Пехчево во Здравствениот Дом и во СУГС „Панче Арсовски“ во Скопје.