Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции во Визион М – Тетово, СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола, СОУН „Наум Наумовски Борче“ – Пробиштип и ОСТУ „Гостивар“ – Гостивар.