Од Институтот за трансфузиона медицина на Репблика Македонија известуваат дека за ден 23.06.2018 година планирана е крводарителна акција со жителите на МЗ Могила – Битола.