Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со граѓаните на Охрид (во просториите на СОУ Климент Охридски), со граѓаните на Кавадарци и со вработените во  Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Скопје.