Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 12.09.2019 година планирани се крводарителни акции со вработените во ПС Ресен, НФОО Скопје и со жителите на опш.Липково