Од Институтот за трансфузиона медицина на Р.С. Македонија известуваат дека на ден 23.01.2020 година планирани се крводарителни акции и тоа: со вработените во ПИОМ Скопје и ЈСП „Ѓорче Петров“ Скопје.