Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 26.02.2020 година планирани се крводарителни акции со членовите на Ротари и Лајнес Клуб во Прилеп, со вработените ви Музеј на Кале во Скопје, со вработените во печатница Киро Дандаро во Битола, со граѓаните на Виница, со вработените во ПС Дебар и АД Кнауф во дебар и со граѓаните на Струмица.