Средба со невладините хуманитарни организации во ЦУК

Средба со невладините хуманитарни организации во ЦУК

     Во ЦУК се одржа состанок со невладините организации коишто се во Република Македонија, а се...

Работилница на Црвениот крст на Република Македонија за справување со итни ситуации

Работилница на Црвениот крст на Република Македонија за справување со итни ситуации

     Во периодот од 13 до 15 ноември во Центарот „Солферино“ во Струга, Црвениот Крст на Република...

Седница на Регионален штаб при ПО-РЦУК Прилеп

Седница на Регионален штаб при ПО-РЦУК Прилеп

      Редовен работен координативен состанок на Штабот при РЦУК Прилеп се одржа во присуство на...

Средба со претставниците на Директоратот за хуманитарна помош и цивилна заштита на европската комисија (ECHO)

Средба со претставниците на Директоратот за хуманитарна помош и цивилна заштита на европската комисија (ECHO)

     Денеска, 13.11.2015 година, директорката на Центарот за управување со кризи, ЦУК, м-р Сузана...

Работен состанок за Е-112

Работен состанок за Е-112

     Согласно заклучокот од Владата на Република Македонија со којшто се задолжува Центарот за...

  • Средба со невладините хуманитарни организации во ЦУК
  • Работилница на Црвениот крст на Република Македонија за справување со итни ситуации
  • Седница на Регионален штаб при ПО-РЦУК Прилеп
  • Средба со претставниците на Директоратот за хуманитарна помош и цивилна заштита на европската комисија (ECHO)
  • Работен состанок за Е-112

Димче Мирчев Бр.9 П. Фах 372, 1000 Скопје, Република Македонија

Телефон: +389 (0)2 3249 101 Фах: +389 (0)2 3136 226

Е-пошта: mail@cuk.gov.mk