Намалувањето на ризици од катастрофи и климатски ризици во главните градови на Ерменија, на Македонија и на Молдавија

Намалувањето на ризици од катастрофи и климатски ризици во главните градови на Ерменија, на Македонија и на Молдавија

  Согласно улогата и надлежностите на Центарот за управување со кризи (ЦУК) во Системот за...

Редовна седница на РШ при ПО РЦУК Гевгелија за превенција од пожари во претстојниот период

Редовна седница на РШ при ПО РЦУК Гевгелија за превенција од пожари во претстојниот период

     Со акцент на подготвеноста на учесниците во Системот за управување со кризи за превенција од...

Mеѓусебна комуникација и координација за управување со кризи: Струмица, Радовиш, Валандово и Гевгелија

Mеѓусебна комуникација и координација за управување со кризи: Струмица, Радовиш, Валандово и Гевгелија

 Mеѓусебна комуникација и координација претпочита редовност и континуитет во таа сфера во рамки на...

РЦУК Струмица - координативен состанок со субјектите во системот за управување со кризи

РЦУК Струмица - координативен состанок со субјектите во системот за управување со кризи

Регионалниот центар за управување со кризи (РЦУК), Струмица, во рамките на програмските опрeделби...

  • Презентација и oбука за превенцијата, раното предупредување и справување со сите видови ризици и опасности на претставници од општините Струмица, Василево и Босилово
  • Намалувањето на ризици од катастрофи и климатски ризици во главните градови на Ерменија, на Македонија и на Молдавија
  • Редовна седница на РШ при ПО РЦУК Гевгелија за превенција од пожари во претстојниот период
  • Mеѓусебна комуникација и координација за управување со кризи: Струмица, Радовиш, Валандово и Гевгелија
  • РЦУК Струмица - координативен состанок со субјектите во системот за управување со кризи

Димче Мирчев Бр.9 П. Фах 372, 1000 Скопје, Република Македонија

Телефон: +389 (0)2 3249 101 Фах: +389 (0)2 3136 226

Е-пошта: mail@cuk.gov.mk