Директорката на ЦУК во посета на  Центарот за прифат на мигранти во Гевгелија

Директорката на ЦУК во посета на Центарот за прифат на мигранти во Гевгелија

      Денесka, 04. 09. 2015 година, директорката на Центарот за управување на кризи, м-р Сузана...

Шеста седница на Главен штаб

Шеста седница на Главен штаб

  Денес, 03.09.2015 година, во ЦУК се одржа шестата седница на Главниот штаб за управување со...

Работна средба со преставници на УНХЦР во ЦУК

Работна средба со преставници на УНХЦР во ЦУК

     Денеска, 02.09.2015 година, директорката на ЦУК, м-р Сузана Салиу оствари средба со Високиот...

Усвоена Процена на загрозеност на Општина Брвеница од ризици и опасности

Усвоена Процена на загрозеност на Општина Брвеница од ризици и опасности

     Во рамките на законските надлежности и обврски на Центарот за управување со кризи (ЦУК) и...

Седница на Главниот штаб за управување со кризи, 31.08.2015

Седница на Главниот штаб за управување со кризи, 31.08.2015

     Денеска, 31.08.2015 година, во Центарот за управување со кризи се одржа петата седница на...

  • Директорката на ЦУК во посета на  Центарот за прифат на мигранти во Гевгелија
  • Шеста седница на Главен штаб
  • Работна средба со преставници на УНХЦР во ЦУК
  • Усвоена Процена на загрозеност на Општина Брвеница од ризици и опасности
  • Седница на Главниот штаб за управување со кризи, 31.08.2015

Димче Мирчев Бр.9 П. Фах 372, 1000 Скопје, Република Македонија

Телефон: +389 (0)2 3249 101 Фах: +389 (0)2 3136 226

Е-пошта: mail@cuk.gov.mk