Од ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани известуваат  дека испитаните примероци за вода за пиење земени од учичиште во с.Црник, школо во с.Горна Цера, школо во с.Саса, с.Коцевица, Жабовица с.Саса, ОУ “Страшо Пинџур” во с.Уларци општина Кочани, се бактериолошки неисправни за пиење.