Од ЕВН Македонија АД известуваат дека на ден 11.06.2021 година (петок) без електрична енергија ќе останат:

 • од 08:00 до 16:00 часот, дел од корисниците од с.Луке (општина Кратово);
 • од 08:30 до 16:00 часот, дел од корисниците од с.Добридол (центарот на селото, кај џамијата и кон с.Неготно) (општина Гостивар);
 • од 09:35 до 16:30 часот, дел од корисниците од селата Мал Папрадник, Голем Папрадник, Отишани, Праленик, Џепиште и Граничен премин Џепиште (општина Струга);
 • од 09:30 до 15:00 часот, дел од корисниците од ТС Корошишта бетонска кон џамија (општина Струга);
 • од 09:00 до 14:00 часот, дел од корисниците од ул.134 и ул.135 (општина Тетово);

Од ЕВН Македонија АД известуваат дека на ден 10.06.2021 година (четврток) без електрична енергија ќе останат:

 • од 09:00 до 14:00 часот, дел од корисниците од с.Брвеница (општина Тетово);
 • од 08:00 до 15:00 часот, дел од корисниците од улица 166 во Крњево (општина Центар);
 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Јажинце, бензиската пумпа пред с.Јажинце, ТС Граница, ТС Караула Јажинце, с.Рогачево, ТС Караула Рогачево и ТС Репетитор Рогачево, с.Старо Село, објекти кои се напојуваат од ТС Сурин и ТС Сурин 2, с. Рогачево (општина Тетово);
 • од 09:30 до 10:30 часот, корисниците од ул.Благоја Стефковски (објекти во близина на Коњички клуб во Хиподром) (општина Гази Баба);
 • од 09:30 до 16:30 часот,  корисниците од репетитор на Сител и А1 над с.Сопотско, Компостара, Село Сопотско, село Златари (општина Ресен);

Од ЕВН Македонија АД известуваат дека на ден 09.06.2021 година (Среда) без електрична енергија ќе останат:

 • од 09:00 до 13:00 часот, дел од корисниците од нас.6-та зона (општина Гостивар);
 • од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од пат за Крушево, м.в.Тополи, отпад за метали (општина Прилеп);
 • од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Стив Наумов, ул.Стамен Манов (општина Кочани);
 • од 11:00 до 13:00 часот, дел од корисниците од с.Ерековци кај водоводот (општина Прилеп);
 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Мемешли и рудник Неметали Огражден, с.Дорломбос, с.Орманли (општина Струмица);

Од ЕВН Македонија АД известуваат дека на ден 08.06.2021 година (вторник) без електрична енергија ќе останат:

 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Борис Сарафов (општина Ѓорче Петров);
 • од 08:30 до 13:30 часот, корисниците од дел од ул.30 Јули и ул.Стево Филиповиќ (општина Куманово);
 • од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од дел од ул.Никола Тесла (општина Куманово);
 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Конче, с.Дедино, с.Ракитец, с.Долни Липовиќ, с.Горни Липовиќ, с.Лубница, с.Габревци, с.Долни Радеш, Макпетрол-Лакавица, Пункт Јака Лакавица, БС Пожар (општина Струмица);
 • од 08:30 до 13:30 часот, корисниците од селата Ѓопчели, Црничани и Фурка (општина Гевгелија);
 • од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул.Павле Аврамовски (општина Гостивар);