Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 04.03.2021 година (четврток), без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 10:30 до 13:00 часот корисниците од дел од ул.Милан Мијалковиќ и Кара Трифун (опш.Кисела вода);
 • од 10:00 до 14:00 часот корисниците од с.Нивичани (делот на влезот на селото) (опш.Кочани);
 • од 09:00 до 12:00 часот корисниците од дел од ул.Црноречка (опш.Кавадарци);
 • од 08:00 до 09:30 часот корисниците од дел од ул.Борис Трајковски, објектите на плоштад Крива Паланка, дел од ул.Јоаким Осоговски кај градски плоштад, дел од ул.Прохор Пчински, обејктите што се наоѓаат во близина на градски плоштад (опш.Кратово);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 03.03.2021 година (среда), без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 11:00 до 15:00 часот корисниците дел од с.Сопиште, (дел од ул.16 – м.в.Ограда) (опш.Сопиште);
 • од 09:00 до 15:00 часот корисниците од патен правец Кисела Вода - Сопиште после ресторан Теферич прва улица лево (опш.Кисела Вода);
 • од 10:00 до 14:30 часот корисниците од дел од с.Карбинци, делот кај општината и училиштето (опш.Штип);
 • од 09:00 до 15:00 часот корисниците од фабрика Пејпер Мил (поранешна Целулоза) (опш.Кочани);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 02.03.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 08:30 до 15:30 часот корисниците од ул.Браќа Миладиновци и с.Мислешево (опш.Струга);
 • од 10:00 до 11:30 часот корисниците од ул.Паретние Зографски бр.32, 34, 46, 47, 48, 49, 51 и 53 (опш.Аеродром - Скопје);
 • од 09:30 до 14:30 часот корисниците од ул.Егејска (опш.Штип);
 • од 09:30 до 15:00 часот корисниците од дел од с.Ропотово (опш.Прилеп);
 • од 09:55 до 12:00 часот корисниците од с.Ињево (опш.Струмица);
 • од 10:00 до 13:00 часот корисниците од улиците Никшичка, Ваљевска, Копарска и Град Јајце (опш.Прилеп);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден  01.03.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • од 09:30 до 15:30 часот корисниците од дел од с.Октиси кај Џамијата (опш.Струга);
 • од 09:00 до 10:00 часот корисниците од ул.Вангел Тодоровски бр.7 (маркет Рептил) и бр.2 (опш.Аеродром - Скопје);
 • од 08:30 до 15:30 часот корисниците од Пирок - корисници кои се напојуваат од ТС Гранитекс (опш.Тетово);
 • од 10:00 до 13:00 часот корисниците од бензинска пумпа и мотел Ваго Петрол с.Крупиште и соларните централи пред селото (опш.Штип);