Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 18.10.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 11:30 до 15:30 часот, корисниците до Веро Џамбо и од ул.Битолска во Нова Маала (опш.Центар – Скопје);
 • Од 08:45 до 10:30 часот, корисниците од улиците Трајко Иванов, Добромир Хрс од бр.23 до бр.39, Петар Драпшин – потег од ул.Трајко Иванов до ул.Спиро Гулапчев, Лазар Димитров од бр.21 до бр.31, Лав Толстој, Ефтим Спространов од бр.27 до бр.50, трговскиот центар и урбана заедница на ул.Петар Драпшин (опш.Кисела Вода – Скопје);
 • Од 09:00 до 15:00 часот корисниците од дел од населбите Горни Жданец и Нерези (опш.Карпош – Скопје);
 • Од 08:30 до 15:00 чаост, корисниците од дел од ул.Тодор Чангов, главната улица и сите подулички близу број 100, како и подуличките од 35 до 45 (опш.Аеродром – Скопје);
 • Од 08:15 до 10:00 часот, корисниците од улиците Атанас Бабата (Азем Хајдари), Самарџиска, Кујунџиска, Ковачка и П.Михајлов во Стара Чаршија, Музеј на Македонија и Музеј Куршумли Ан (опш.Чаир – Скопје);
 • Од 06:00 до 08:00 часот, корисниците од улиците Тиквешко Востание и Миле В’чков, дел од ул.Браќа Хаџитефови, Собрание на Општина Кавадарци и плоштад Маршал Тито; Од 09:30 до 13:00 часот, корисниците од улиците Димче Мирчев, Брушанска, Шакалица, Методија Џунов Џиков, Бошко Бука, Киро Крстев, Брача Џунови, Авала, Мара Димова, Преспа, Киро Спанџов, Груса Чедимирова и Клинска; Од 09:30 до 17:00 часот, корисниците од с.Рожден; Од 10:00 до 10:20  и од 11:40 до 12:00 часот, корисниците од селата Марена, Глишиќ и Сопот; Од 10:20 до 11:40 часот, корисниците од улиците Гоце Делчев и Маршал Тито во с.Марена (опш.Кавадарци);
 • Од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од зградите Слобода, Доблес Градба, Галеб, ПТТ, Гранит, медицинска и Војна зграда спроти Пожарна, Пожарна Охрид и околина на Пожарна Охрид; Од 11:15 до 13:00 часот, корисниците од улиците Богомилска, Марко Нестороски, 7ми Ноември – околина на КрстЏамија и 7ми Ноември од бул.Туристичка до пресек со ул.Егејска и Основно училиште Братство (опш.Охрид);
 • Од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Аргулица (опш.Штип);
 • Од 07:00 до 12:00 часот, корисниците од ул.Коста Сушинов, дел од улиците Партизанска и 1ви Мај, околу Електротехнички Факултет Радовиш (опш.Радовиш);
 • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Калиманци (опш.Виница);
 • Од 09:30 до 14:00 часот, корисниците од ул.Илинденска – индустриска зона на излез од Гостивар кон наплатна рампа и потрошувачите Модена Керамика, Адриус, Лами Груп и други; Од 08:45 до 12:30 часот, корисниците од с.Беловише (опш.Гостивар);
 • Од 09:30 до 13:00 часот, корисниците од дел од ул.В.С.Бато позади ХЕЛГА, дел од ул.Вонвардарска – кај седиштето на БЕСА и на пат за Брвеница и Пат за Брвеница спроти државниот универзитет (опш.Тетово);
 • Од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од улиците Марксова, Антигона 2 и Дојранска (опш.Неготино);
 • Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Дебреште во центарот на селото (опш.Прилеп);
 • Од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од селата Сарамзалино и Аџиматово и Мобимак предавател кај с.Сарамзалино (опш.Свети Николе).