Од ЕВН Македонија известуваат дека поради технички зафати во дистрибутивната електро мрежа на ден 01.12.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат следните корисници:

 • од 13:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Росоман, Манастирец, Рибарци и Сирково (опш.Кавадарци);
 • од 08:00 до 08:30 часот, корисниците од селата Калиште, Ѓурѓевиште, Ломница, Горјане, Сенокосе, Добридол, Неготино, Топлица и Градец (опш.Гостивар);
 • од 11:30 до 16:00 часот, корисниците од ул.Иван Мажураниќ (опш.Кисела Вода - Скопје);
 • од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од ул.Бидимаж и дел од Бул.Гоце Делчев кај новата автобуска станица (опш.Прилеп);
 • од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од с.Колибари и дел од с.Длапкин Дол (опш.Кичево);
 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Киро Фетак – 1 во Драчево (опш.Кисела Вода - Скопје);
 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од трговски центар Де јуре и од 12:00 до 15:00 часот корисниците од ул.Никола Парапунов - област од џамијата нагоре и ул.Илинденска - област кај поштата и џамијата (опш.Гостивар);
 • од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од ул.Маршал Тито бр.222 (опш.Струга);
 • од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од улиците Фруса Чедимирова, 8-ми Март и Народен фронт (опш.Кавадарци);
 • Во период од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од ул.Ѓорѓи Динката од бр.34 до бр.38 и ул.Герника од бр.1 до бр.15 (опш.Кисела Вода - Скопје);
 • од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од мв.Пожар, с.Ракитец, с.Долни Липовиќ и с.Горно Липовиќ (опш.Конче);
 • од 12:00 до 14:30 часот, корисниците од ул.Кузман Јосуфоски Питу кај Тутунски Комбинат и ул.Пере Тошев (опш.Прилеп).