ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 02.12.2020 година(среда), без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 08:00 до 16:00 часот, корисниците од с.Трново, с.Голема Црцорија и с.Мала Црцорија..(опш.Крива Паланка)

- од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Јажинце, с.Рогачево, с.Нераште, с.Вратница, како и деловни и индустриски  објекти кои се на патот Тетово - Јажинце, на потегот од с.Нераште до граничен премин Јажинце, с.Старо Село, с.Орашје, с.Беловиште.. (опш.Тетово)

- од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Криви Дол.(опш.Штип)

- од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од Културен дом Бели Мугри, ул. Кеј на револуцијата (од Културен дом Бели Мугри до Шопинг Центарот), ул. Тодосија Паунов (од Културен дом Бели Мугри до кружниот тек). (опш.Кочани)

- од 09:00 до 12:30 часот, корисниците од СТРУМИЦА: објектите во околина на Мултихем и  магацинот на Терзи компани , Булевар Гоце Делчев бр. 130,  во Егејската маала, Струмица.. (опш.Струмица)

- од 00:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Двориште и Бела Вода, с. Ратево, предаватели на планина Рачица, Туртела. Сливница и Преведена, викенд населба Суви Лаки, с.Владимирово, с.Русиново. (опш.Берово)

- од 19:00 до 13:00 часот, корисниците од  дел од с.Џепчиште, објекти кои се наоѓаат на патот Тетово-Јажинце.(опш.Тетово)

- од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од Еуропетрол Бензиска, Јуребо, Јаргулица, Покрајчево, Злеово, Ораовица, Подареш.(опш.Радовиш)

- од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Тетовска бр.38.(опш.Центар)

- од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од Населба Вишне, Населба Аличаир, Типска Населба. (опш.Прилеп)

- од 13:30 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Васил Доганџиски, Вита Поп Јорданова, дел од Страшо Пинџур и Борко Левата, ОУ Ванчо Прќе и Текстилното Школо. (опш.Штип)

- од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Пролет 8, ул.Мирче Ацев згради 1, 3, 5 и 7.(опш.Аеродром)

- од 11:00 до 13:30 часот, корисниците од дел од ул.Тодор Чангов главната - во близина на крак, дел од ул.Тодор Чангов - 20. (опш.Аеродром)